EMPAQUETADURAS PARA BOMBAS

Disponemos de amplia variedad de Empaquetaduras para Bombas. Ensebadas, grafitadas, de PTFE (Teflón®) y de fibras inorgánicas.

Comparativa Empaquetaduras para Bombas

Ref.

Temp.

(ºC)

Presión

(Bar)

Vel.

(m/s)

pH

MF

250

270 100 15 0-14

MF

260

270 250 25 0-14

MF

261

270 200 20 0-14

MF

262

250 150 15 0-14

MF

333

120 100(150) 17 4-11

MF

355

250 80 15 2-12

MF

357

250 80 12 2-12

MF

360

120 150 15 1-13

MF

940

270 200 20 1-13

MG

974

300 150 30 1-13

MS

315

270 250 15 2-12

MS

320

250 100 15 2-12

MS

360

270 250 20 2-14

Empaquetadura MF 250

Empaquetadura MF 255

Empaquetadura MF 260

Empaquetadura MF 261

Empaquetadura MF 262

Empaquetadura MF 333

Empaquetadura MF 355

Empaquetadura MF 357

Empaquetadura MF 360

Empaquetadura MF 940

Empaquetadura MG 974

Empaquetadura MS 315

Empaquetadura MS 320

Empaquetadura MS 360

escala ph
empaquetadura para bombas